Zeytinya覺 eitleri

Posted by admin 21/12/2018 0 Comment(s)

 

Zeytinya覺 Çeitleri


Zeytinya覺, kalite ve üretim yöntemine göre üç s覺n覺fa ayr覺l覺r.
1- Naturel zeytinya覺,
2- Rafine zeytinya覺,
3- Riviera zeytinya覺.

 

1-Naturel zeytinya覺


Zeytin meyvesinden doal yap覺s覺 deimeyecek ekilde, uygun 覺s覺da mekanik veya fiziksel ilemlerle elde edilen rafinasyon görmeden dorudan tüketilebilir halde olan yad覺r. 
a-Naturel s覺zma zeytinya覺
Serbest ya asitlii oleik asit cinsinden 100 gramda maksimum 0,8 gramd覺r. Dorudan tüketime uygun olup genelde çi olarak kullan覺lmas覺 uygun görülmektedir. Özellikle erken hasat natürel s覺zma zeytinyalar覺nda meyvemsi ve hafif ac覺 bir tad覺 vard覺r. Genizde hafif yanmaya sebep olur. 
b-Naturel birinci zeytinya覺
Dorudan tüketilebilen, serbest ya asitlii oleik asit cinsinden 100 gramda maksimum 2,0 gramd覺r. Daha çok yemeklerde kullan覺ma uygundur. Çi olarak tüketilmesi genelde önerilmez.
c-Naturel ikinci zeytinya覺
Serbest ya asitlii oleik asit cinsinden 100 gramda maksimum 3,3 gramd覺r. Daha fazla asit seviyesine sahip yalar rafine ilemine gönderilir. Daha çok k覺zartmalarda ve yemeklerde kullan覺ma uygundur. 

 

2-Rafine zeytinya覺


Ham zeytinya覺n覺n doal trigliserid yap覺s覺nda deiiklie yol açmayan metotlarla rafine edilmeleri sonucu elde edilen ve serbest ya asitlii oleik asit cinsinden her l00 gramda 0,3 gramdan fazla olmayan yad覺r.

 

3-Riviera Zeytinya覺

 

Rafine zeytinya覺 ile natürel zeytinyalar覺 kar覺覺m覺ndan oluan ve serbest ya asitlii oleik asit cinsinden her l00 gramda l,0 gramdan fazla olmayan yad覺r.