Zeytinyağı Çeşitleri

Posted by admin 21/12/2018 0 Comment(s)

 

Zeytinyağı Çeşitleri


Zeytinyağı, kalite ve üretim yöntemine göre üç sınıfa ayrılır.
1- Naturel zeytinyağı,
2- Rafine zeytinyağı,
3- Riviera zeytinyağı.

 

1-Naturel zeytinyağı


Zeytin meyvesinden doğal yapısı değişmeyecek şekilde, uygun ısıda mekanik veya fiziksel işlemlerle elde edilen rafinasyon görmeden doğrudan tüketilebilir halde olan yağdır. 
a-Naturel sızma zeytinyağı
Serbest yağ asitliği oleik asit cinsinden 100 gramda maksimum 0,8 gramdır. Doğrudan tüketime uygun olup genelde çiğ olarak kullanılması uygun görülmektedir. Özellikle erken hasat natürel sızma zeytinyağlarında meyvemsi ve hafif acı bir tadı vardır. Genizde hafif yanmaya sebep olur. 
b-Naturel birinci zeytinyağı
Doğrudan tüketilebilen, serbest yağ asitliği oleik asit cinsinden 100 gramda maksimum 2,0 gramdır. Daha çok yemeklerde kullanıma uygundur. Çiğ olarak tüketilmesi genelde önerilmez.
c-Naturel ikinci zeytinyağı
Serbest yağ asitliği oleik asit cinsinden 100 gramda maksimum 3,3 gramdır. Daha fazla asit seviyesine sahip yağlar rafine işlemine gönderilir. Daha çok kızartmalarda ve yemeklerde kullanıma uygundur. 

 

2-Rafine zeytinyağı


Ham zeytinyağının doğal trigliserid yapısında değişikliğe yol açmayan metotlarla rafine edilmeleri sonucu elde edilen ve serbest yağ asitliği oleik asit cinsinden her l00 gramda 0,3 gramdan fazla olmayan yağdır.

 

3-Riviera Zeytinyağı

 

Rafine zeytinyağı ile natürel zeytinyağları karışımından oluşan ve serbest yağ asitliği oleik asit cinsinden her l00 gramda l,0 gramdan fazla olmayan yağdır.